Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 139/1 o výměře 3604 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 67, rodinný dům, pozemek parc. č. st. 139/3 o výměře 672 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 66, rodinný dům, pozemek parc. č. st. 139/4 o výměře 840 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba bez č. p./č. ev., jiná stavba, pozemek parc. č. st. 139/5 o výměře 99 m2, jehož součástí je i stavba č. p. 111, rodinný dům, pozemek parc. č. st. 246 o výměře 147 m2, jehož součástí je i stavba bez č. p./č. ev., jiná stavba, pozemek parc. č. 104 o výměře 3044 m2, zahrada, pozemek parc. č. 107/1 o výměře 7645 m2, ostatní plocha – jiná plocha, a pozemek parc. č. 107/4 o výměře 573 m2, ostatní plocha – jiná plocha, k. ú. a obec Rožmberk nad Vltavou, na LV č. 144, Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
35128950
Platnost do
2020-03-04
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Rožmberk nad Vltavou, Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov