Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
K. ú. Pařidla pozemek p. č. 130/91 ostatní plocha-jiná plocha o celkové výměře 173 m2.
Požadovaná cena
54080
Platnost do
2020-03-03
Telefon
475672447
E-mail
r.nerglova@pku.cz
Osoba
Ing. Radomíra Nerglová
Útvar
OSM
Katastrální území
Pařidla, Most, okres Most