Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o pozemky parc. č. 305/7 - ostatní plocha o výměře 112m2, který vznikl oddělením z pozemku 305/4, parc. č. 308/8 - zahrada o výměře 9 m2, který vznikl oddělením z pozemku 308/1 a parc. č. 308/9 - ostatní plocha o výměře 9 m2, který vznikl oddělením z pozemku 308/4, vše v k.ú. Děkanské Skaliny.
Požadovaná cena
4640
Platnost do
2020-03-03
Telefon
387683178
E-mail
Hana.svejkarova@pvl.cz
Osoba
Švejkarová
Útvar
ZHV, PS1
Katastrální území
Děkanské Skaliny, Benešov nad Černou, okres Český Krumlov