Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek parc.č. 179/23, ostatní plocha, silnice, o výměře 2563 m2, v k.ú. Vídeň, včetně stavby silnice na pozemku, oddělený na základě GP č. 482-117/2019.
Požadovaná cena
385000
Platnost do
2020-03-10
Telefon
541637573
E-mail
kubiznak@pmo.cz
Osoba
JUDr. Jan Kubizńák
Útvar
Útvar správy majetku
Katastrální území
Vídeň, Vídeň, okres Žďár nad Sázavou