Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o pozemek parcely číslo 1027/4 o výměře 59 m2 s druhem pozemku zahrada a o pozemek parcely číslo 1464/2 o výměře 56 m2 s druhem pozemku zahrada. Předmětné nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Písek na LV č. 7, pro katastrální území Vlastec a obec Vlastec. Uvedené pozemky jsou ve funkčním celku se stavbou stojící na pozemku st. KN 46.
Požadovaná cena
21000
Platnost do
2020-03-10
Telefon
956199106
E-mail
miroslav.jacka@lesycr.cz
Osoba
Ing. Miroslav Jačka
Útvar
LS Vodňany
Katastrální území
Vlastec, Vlastec, okres Písek