Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
S247/18 prodej stávajícího pozemku p. č. 4504 včetně porostu, pozemků p. č. 4503/2 a 4503/3 nově vznikajících dle geometrického plánu č. 533-476/2019 a části stavby oplocení, které se nachází na pozemku p. č. 4503/3.
Požadovaná cena
139302
Platnost do
2020-03-13
Telefon
956957219
E-mail
olga.valouchova@lesycr.cz
Osoba
Olga Valouchová
Útvar
správa toků - oblast povodí Moravy
Katastrální území
Drslavice, Drslavice, okres Uherské Hradiště