Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství, S 350/19
Popis
>p.p.č. 2034/34 v k.ú. Pardubice, druh pozemku – lesní pozemek a p. p.č. 2034/35 v k.ú. Pardubice, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití zeleň, na pozemku je zřízeno věcné břemeno - zřízení, provozování, údržby a oprav distribuční sítě – kabelové vedení vysokého napětí, přístupu za účelem provozu, užívání, vstupu a vjezdu na pozemek. Oba pozemky jsou v centru města Pardubic.
Požadovaná cena
6000000
Platnost do
2020-03-20
Telefon
724524296
E-mail
jana.stankova@lesycr.cz
Osoba
Jana Staňková
Útvar
LS Choceň
Katastrální území
Pardubice, Pardubice, okres Pardubice