Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek p.č. 956/9, ostatní plocha, nově vytvořený dle GP č. 481-85/2019 z pozemku p.č. 956/1. Jedná se o pozemek, který tvoří jednotný funkční celek s objektem k bydlení čp. 92 na pozemku st. 149.
Požadovaná cena
190000
Platnost do
2020-03-15
Telefon
956 915 308
E-mail
erika.dvorakova@lesycr.cz
Osoba
Erika Dvořáková
Útvar
KŘ Zlín
Katastrální území
Nová Dědina, Nová Dědina, okres Kroměříž