Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MPO
Popis
Pozemky dle GP č. 591/34 o výměře 1716 m2, 591/36 o výměře 1139m2 -oddělené z č. 591/21 a 591/32 a pozemek parc.č.591/29 o celkové výměře 5701m2, způsob využití ostatní plocha, vše v k.ú. Vrskmaň
Požadovaná cena
535000
Platnost do
2020-03-18
Telefon
475672447
E-mail
radomira.nerglova@pku.cz
Osoba
Ing. Radomíra Nerglová
Útvar
OSM
Katastrální území
Vrskmaň, Vrskmaň, okres Chomutov