Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MPO
Popis
Pozemky dle GP č. 591/41 o výměře 404 m2, 591/42 o výměře 252 m2, 591/43 o výměře 101 m2, 591/45 o výměře 204 m2, oddělené z č. 591/20 a 591/21, způsob využití ostatní plocha, dále dle GP č. 591/38 o výměře 133 m2, oddělená z č. 591/1, způsob využití ostatní plocha, vše v k.ú.Vrskmaň
Požadovaná cena
102700
Platnost do
2020-03-18
Telefon
475672447
E-mail
radomira.nerglova@pku.cz
Osoba
Ing. Radomíra Nerglová
Útvar
OSM
Katastrální území
Vrskmaň, Vrskmaň, okres Chomutov