Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Prodej části pozemku parc.č. 2016 o výměře 19 m2 dle GP 671-166/2018, který je zastavěn stavbou č.p. 166.
Požadovaná cena
3970
Platnost do
2020-03-20
Telefon
596657304
E-mail
kohutkova@pod.cz
Osoba
Ing. Jana Kohutková
Útvar
majetkový odbor
Katastrální území
Ryžoviště, Ryžoviště, okres Bruntál