Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o pozemek parc. č. 602/2, ostatní plocha, sportoviště o výměře 282 m2, v k.ú. Lipno nad Vltavou, na kterém se nachází sportoviště v majetku jiného vlastníka.
Požadovaná cena
338400
Platnost do
2020-03-19
Telefon
387683178
E-mail
Hana.svejkarova@pvl.cz
Osoba
Švejkarová Hana
Útvar
ZHV, PS1
Katastrální území
Lipno nad Vltavou, Lipno nad Vltavou, okres Český Krumlov