Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek parc. č. st. 139, o výměře 71 m2, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití - zbořeniště, zapsaný na LV č. 8186 pro k.ú. a obec Strakonice.
Požadovaná cena
170000
Platnost do
2020-03-25
Telefon
+420724453426
E-mail
Lucie.Balouskova@pvl.cz
Osoba
Lucie Baloušková
Katastrální území
Strakonice, Strakonice, okres Strakonice