Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Jedná se o pozemek p.č. 2011 ostatní plocha, dráha, v k. ú. Petrovice u Karviné, obci Petrovice u Karviné, okres Karviná. Pozemek se nacházejí v blízkosti železniční tratě Petrovice u Karviné - Státní statek Karviná. Pozemek je nepravidelného víceuhelníkového tvaru. Na pozemku jsou trvalé porosty. Jedná se o náletové, dlouhodobě neudržované porosty, pozemek je tak prakticky fyzicky nepřístupný. Přístup z pozemku
Požadovaná cena
245000
Platnost do
2020-03-23
Telefon
222 335 733
E-mail
zavodska@szdc.cz
Osoba
Ing. Barbora Závodská
Útvar
O31
Katastrální území
Petrovice u Karviné, Petrovice u Karviné, okres Karviná