Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o prodej nemovitostí: St. p. č. 34/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 763 m včetně stavby č.p. 2 (pozemek vznikl z původní parcely KN 34/1 o výměře 1283 m2 na základě GP č. 332-453/2019 ze dne 19. 8. 2019), p.č. 853/4 zahrada o výměře 1066 m2 (pozemek vznikl z původní KN 853/3 o výměře 2824 m2 na základě GP č. 332-453/2019 ze dne 19. 8. 2019),p.č. 856/2 zahrada o výměře 1448 m2, vše v k.ú. Hatín. Na pozemku KN 853/4 se nachází nekatastrovaná stavba altánu. Na pozemku KN 853/2 se nachází kopaná stavba. Předmětem převodu bude m.j. také oplocení a jímka.
Požadovaná cena
3500000
Platnost do
2020-03-24
Telefon
956 106 193
E-mail
hana.duskova@lesycr.cz
Osoba
Hana Dušková
Útvar
LS Jindřichův Hradec
Katastrální území
Hatín, Hatín, okres Jindřichův Hradec