Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo dopravy
Popis
Pozemek se nachází v obci Bohumín, v blízkosti železniční tratě Bohumín - Chalupki, mimo zastavěné části obce, mimo její sídelní část. Pozemek p.č. 1306/146 je nepravidelného víceuhelníkového tvaru. Na pozemcích jsou trvalé porosty, jedná se o náletové dřeviny dlouhodobě neudržované a zanenbané. Pozemek je výrazně ovlivněn lokalitou, stavem vegetace a těsnou blízkostí provozované žalezniční trati a silniční komunikace. Část pozemku je zatížena věcnými břemeny (plynovodní přípojka, nadzemní vedení VVN) zapsané na LV.
Požadovaná cena
190000
Platnost do
2020-03-27
Telefon
222 335 733
E-mail
zavodska@szdc.cz
Osoba
Ing. Barbora Závodská
Útvar
O31
Katastrální území
Starý Bohumín, Bohumín, okres Karviná