Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZRE
Popis
S 1081/17 Prodej pozemku p.č. 87/5 , ostatní plocha o výměře 276 m2, k.ú. Karlov pod Praddědem, pozemek oddělený dle GP z p.č. 87/1
Požadovaná cena
110400
Platnost do
2020-03-28
Telefon
724524091
E-mail
jana.trojakova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Jana Trojáková
Útvar
KŘ Šumperk
Katastrální území
Karlov pod Pradědem, Malá Morávka, okres Bruntál