Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek parc. č. 354/3, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 710 m2, v k. ú. Popovice nad Rokytnou, oddělený na základě GP č. 204-45350/2019.
Požadovaná cena
136320
Platnost do
2020-03-27
Telefon
541 637 573
E-mail
kubiznak@pmo.cz
Osoba
JUDr. Jan Kubizňák
Útvar
Útvar správy majetku
Katastrální území
Popovice nad Rokytnou, Jaroměřice nad Rokytnou, okres Třebíč