Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství - S 1345_19_161
Popis
p.p.č. 72/2 v k.ú. Anenská Studánka, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha. Pozemek úzkého nepravidelného tvaru ležící podél komunikace. Pozemek má travnatý povrch, částečně zasahují náletové dřeviny. Pozemek není pronajatý.
Požadovaná cena
12500
Platnost do
2020-03-30
Telefon
956161106
E-mail
rene.kulhan@lesycr.cz
Osoba
René Kulhan
Útvar
LS Svitavy
Katastrální území
Anenská Studánka, Anenská Studánka, okres Ústí nad Orlicí