Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek st. p.č. 1366/1 o výměře 6 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, zapsaný na LV č. 3957 pro k.ú. Lipník nad Bečvou, obec Lipník nad Bečvou, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov. Uvedený pozemek je zastavěn stavbou garáže bez č.p. / č.ev., která je ve vlastnictví jiného vlastníka.
Požadovaná cena
2530
Platnost do
2020-03-28
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
OSM
Katastrální území
Lipník nad Bečvou, Lipník nad Bečvou, okres Přerov