Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemky p.č. 1255/5 o výměře 73 m2, druh pozemku vodní plocha a p.č. 781/5 o výměře 57 m2, druh pozemku orná půda, vše zapsané na LV č. 5 pro k.ú. Mošnov, obec Mošnov, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Nový Jičín. O převod pozemků požádalo ŘSD, které je potřebuje pro realizaci stavby ,,Silnice I/58 Mošnov – obchvat“.
Požadovaná cena
2460
Platnost do
2020-03-28
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
OSM
Katastrální území
Mošnov, Mošnov, okres Nový Jičín