Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 988 o výměře 1 155 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří jehož součástí je stavba Bochoř č.p. 181, rodinný dům, zapsané na LV č. 341 pro k.ú. Bochoř, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov.
Požadovaná cena
1100000
Platnost do
2020-03-28
Telefon
954009150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
OSM
Katastrální území
Bochoř, Bochoř, okres Přerov