Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Parcela č. 258/16 o výměře 207 m2, ostatní plocha a p. č. 258/17 o výměře 187 m2, ostatní plocha
Požadovaná cena
53860
Platnost do
2020-04-02
Telefon
602257849
E-mail
r.nerglova@pku.cz
Osoba
Ing. Radomíra Nerglová
Útvar
Oddělení správy majetku
Katastrální území
Modlany, Modlany, okres Teplice