Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
pozemek parcela číslo st. 256, o výměře 43 m2 - druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří
Požadovaná cena
73370
Platnost do
2020-04-02
Telefon
495 088 871
E-mail
lodrovam@pla.cz
Osoba
Martina Lodrová
Útvar
majetový odbor
Katastrální území
Velké Zboží, Poděbrady, okres Nymburk