Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Prodej pozemku p.č. 1663/1 o výměe 69 m2 v k.ú. Chomutov I. Pozemek vyjmutý z PUPFL.
Požadovaná cena
17250
Platnost do
2020-04-03
Telefon
956233109
E-mail
martin.sultys@lesycr.cz
Osoba
Ing. Martin Šultys
Útvar
Lesní správa Klášterec
Katastrální území
Chomutov I, Chomutov, okres Chomutov