Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Prodej pozemku p.č. 154/2 druhem pozemku trvalý travní porost o výměře 7 797 m2 v k.ú. Suchdol u Křimova
Požadovaná cena
155940
Platnost do
2020-04-03
Telefon
956233109
E-mail
martin.sultys@lesycr.cz
Osoba
Ing. Martin Šultys
Útvar
Lesní správa Klášterec
Katastrální území
Suchdol u Křimova, Křimov, okres Chomutov