Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o prodej nově vznikajícího pozemku parc. č. 1600/6 v k. ú. Nová Ves u Brloha o výměře 599 m2, který bude oddělen ze stávajícího pozemku parc. č. 1600/3 v k. ú. Nová Ves u Brloha (druh pozemku – vodní plocha, způsob využití – koryto vodního toku umělé), a který tvoří koryto drobného vodního toku Kamenný potok (IDVT 10239754, ČHP 1-06-03-009). Součástí pozemku je část stavby vodního díla typu úprava koryta vodního toku z roku 1970 o délce 193 m, nezapisovaná do katastru nemovitostí, která je evidována v majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DVT-00000816 a názvem „KAMENÝ P. (NOVÁ VES II, tok C)“. Pozemek parc. č. 1600/6 v k.ú. Nová Ves u Brloha a část stavby vodního díla v délce 193 m budou dotčeny výstavbou tůně a vodní nádrže se zemní hrází a s trvalou zátopou.
Požadovaná cena
60670
Platnost do
2020-04-06
Telefon
387 683 182
E-mail
michal.kubes@pvl.cz
Osoba
Ing. Michal Kubeš
Útvar
ZHV
Katastrální území
Nová Ves u Brloha, Nová Ves, okres Český Krumlov