Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství - S 2121/17-170
Popis
p.p.č. 444/6, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, k.ú. Libčany, obec Libčany. Jedná se o pozemek, který se stavbou vodárny (na st.p.č. . 444/7) tvoří funkční celek – ochranné pásmo studny s čerpací stanicí.
Požadovaná cena
34294
Platnost do
2020-04-14
Telefon
724623762
E-mail
lada.loudova@lesycr.cz
Osoba
Lada Loudová
Útvar
LS Hořice
Katastrální území
Libčany, Libčany, okres Hradec Králové