Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Prodej pozemku p.č. 759/2 druhem pozemku zahrada o výměře 477 m2 v k.ú. Bílina - Újezd.
Požadovaná cena
23850
Platnost do
2020-04-10
Telefon
956 236 106
E-mail
filip.bohuminsky@lesycr.cz
Osoba
Ing. Filip Bohumínský
Útvar
Lesní správa Litoměřice
Katastrální území
Bílina-Újezd, Bílina, okres Teplice