Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. 896/3 o výměře 52 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 807, jiná stavba, a pozemek parc. č. 896/2 o výměře 83 m2, jiná plocha, na LV č. 340, Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, Katastrální území Studénka nad Odrou, obec Studénka. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
400000
Platnost do
2020-04-12
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Studénka nad Odrou, Studénka, okres Nový Jičín