Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZE
Popis
S 1634/18 Prodej pozemku st. 65 zastavěná plocha o výměře 51 m2, pozemku p.č. 293/1 ostatní plocha o výměře 100 m2, pozemku p.č. 297/1 ostatní plocha o výměře 308 m2 k.ú. Přemyslov
Požadovaná cena
281000
Platnost do
2020-04-13
Telefon
724524091
E-mail
jana.trojakova@esycr.cz
Osoba
Ing. Jana Trojáková
Útvar
KŘ Šumperk
Katastrální území
Přemyslov, Loučná nad Desnou, okres Šumperk