Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 446 o výměře 180 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 362, , stavba pro administrativu, a pozemek parc. č. 74/2 o výměře 447 m2, zahrada, k. ú. Křižany, obec Křižany, na LV č. 114, Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
2050000
Platnost do
2020-04-12
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Křižany, Křižany, okres Liberec