Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 2 o výměře 346 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 1, rodinný dům, a pozemek parc. č. 362/3 o výměře 2 877 m2, zahrada, na LV č. 106, Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník, Katastrální území Kamenička u Bílé Vody, obec Bílá Voda. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
1480970
Platnost do
2020-04-12
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Kamenička u Bílé Vody, Bílá Voda, okres Jeseník