Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Prodej pozemku p.č. 913/1 druhem pozemku ostatní plocha o výměře 422 m2 v k.ú. Kamýk u Litoměřic.
Požadovaná cena
46930
Platnost do
2020-04-12
Telefon
956 236 106
E-mail
filip.bohuminsky@lesycr.cz
Osoba
Ing. Filip Bohumínský
Útvar
Lesní správa Litoměřice
Katastrální území
Kamýk u Litoměřic, Kamýk, okres Litoměřice