Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství ČR
Popis
pozemek p.č. 1861/5 v k.ú. Hrádek u Znojma, ostatní plocha, jiná plocha (vjezd)
Požadovaná cena
20600
Telefon
956916308
E-mail
michaela.rychtarikova@lesycr.cz
Osoba
Mgr. Rychtaříková Valentová
Útvar
Lesy České republiky, s.p., KŘ Brno
Katastrální území
Hrádek u Znojma, Hrádek, okres Znojmo