Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek parc. č. 2064/4, druh pozemku vodní plocha o výměře 422 m2, k. ú. Svitavy - předměstí, vzniklý oddělením dle GP č. 3076-29/2019 z pozemku parc. č. 2064/1.
Požadovaná cena
18990
Platnost do
2020-04-17
Telefon
541637573
E-mail
kubiznak@pmo.cz
Osoba
JUDr. Jan Kubizňák
Útvar
Útvar správy majetku
Katastrální území
Svitavy-předměstí, Svitavy, okres Svitavy