Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek parc.č. 844/9, vodní plocha, LV264, 54m2 v k.ú. Křížová ve Slezsku. Na pozemku se nachází těleso mostu a silniční opěrné zdi, které nejsou v majetku LČR.
Požadovaná cena
3780
Platnost do
2020-04-21
Telefon
956951238
E-mail
michal.tosenovsky@lesycr.cz
Osoba
Ing. Michal Tošenovský
Útvar
951
Katastrální území
Křížová ve Slezsku, Hošťálkovy, okres Bruntál