Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
pozemková parcela č. 361/5 a č. 361/13, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha
Požadovaná cena
346920
Platnost do
2020-04-24
Telefon
495088871
E-mail
lodrovam@pla.cz
Osoba
Martina Lodrová
Útvar
majetkový odbor
Katastrální území
Pardubice, Pardubice, okres Pardubice