Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek p.č. 46/3 o výměře 212 m2, s druhem pozemku ostatní plocha. Pozemek bezprostředně navazuje na zastavěné území obce.
Požadovaná cena
19080
Platnost do
2020-04-30
Telefon
956 915 308
E-mail
erika.dvorakova@lesycr.cz
Osoba
Erika Dvořáková
Útvar
KŘ Zlín
Katastrální území
Valašská Bystřice, Valašská Bystřice, okres Vsetín