Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemky bývalého neupraveného koryta vodního toku: p. č. 806/21 o výměře 696 m2, druh pozemku: orná půda; p. č. 819/11 o výměře 199 m2, trvalý travní porost; p. č. 819/21 o výměře 68 m2, trvalý travní porost; p. č. 819/22 o výměře 397 m2, trvalý travní porost; p. č. 819/27 o výměře 145 m2, trvalý travní porost; p. č. 819/28 o výměře 3 m2, trvalý travní porost; p. č. 935/5 o výměře 18 m2, ostatní plocha/neplodná půda; p. č. 957/17 o výměře 204 m2, orná půda; p. č. 957/18 o výměře 314 m2, orná půda; p. č. 957/51 o výměře 145 m2, orná půda.
Požadovaná cena
22000
Platnost do
2020-05-01
Telefon
956 955 207
E-mail
jindriska.bartova@lesycr.cz
Osoba
Bártová Jindřiška
Útvar
Správa toků - oblast povodí Berounky, Plzeň
Katastrální území
Rpety, Rpety, okres Beroun