Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek p. č. 484/1 o výměře 186 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití: zamokřená plocha.
Požadovaná cena
2010
Platnost do
2020-05-01
Telefon
956 955 207
E-mail
jindriska.bartova@lesycr.cz
Osoba
Bártová Jindřiška
Útvar
Správa toků - oblast povodí Berounky, Plzeň
Katastrální území
Trhové Dušníky, Trhové Dušníky, okres Příbram