Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 43/2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 221 m2, jehož součástí je stavba č.p. 83 (objekt občanské vybavenosti), zapsaný na LV č. 493 vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov pro Katastrální území a obec Přestavlky u Čerčan. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
572000
Platnost do
2020-05-07
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Přestavlky u Čerčan, Přestavlky u Čerčan, okres Benešov