Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o pozemky parc. č. 293/3 vodní plocha - koryto vodního toku o výměře 1.296 m2, 642/10 vodní plocha - koryto vodního toku o výměře 96 m2, 642/12 vodní plocha - koryto vodního toku o výměře 262 m2 a 653/2 vodní plocha - koryto vodního toku o výměře 731 m2, v k.ú. Meziříčí. Správu vodního toku zajišťuje obec Meziříčí.
Požadovaná cena
110000
Platnost do
2020-05-07
Telefon
387683178
E-mail
Hana.svejkarova@pvl.cz
Osoba
Švejkarová Hana
Útvar
ZHV, PS 1
Katastrální území
Meziříčí, Meziříčí, okres Tábor