Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZE
Popis
S 959/19 Prodej pozemku p.č. 388/3, lesní pozemek o výměře 2224 m2, p.č. 388/4 lesní pozemek o výměře 237 m2, pozemek p.č. 897/30 , ostatní plocha o výměře 291 m2
Požadovaná cena
42300
Platnost do
2020-05-12
Telefon
724524091
E-mail
jana.trojakova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Jana Trojáková
Útvar
KŘ Šumperk
Katastrální území
Dolní Temenice, Šumperk, okres Šumperk