Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství – S 708/19-170
Popis
P.p.č. 710/8 v k.ú. Rváčov, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha. Úzký pruh pozemku, mimo sídelní část obce, z části zatravněný, navazující na obecní komunikaci, část se využívá jako účelová komunikace pro příjezd k přilehlému rodinnému domu. Pozemek je z části osazen sloupem elektrického vedení. Pozemek je dotčen ochrannými pásmy vedení nadzemního kabelu elektrické energie, vedením veřejného vodovodu a přes pozemek vede kabel sítě elektronických komunikací. Dle územního plánu zde vede podél pozemku lokální biokoridor.
Požadovaná cena
9000
Platnost do
2020-05-21
Telefon
724623762
E-mail
lada.loudova@lesycr.cz
Osoba
Lada Loudová
Útvar
LS Hořice v Podkrkonoší
Katastrální území
Rváčov, Lomnice nad Popelkou, okres Semily