Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství ČR
Popis
Převod pozemků p.č. 315/11 ost. pl. o výměře 6 m2 (oddělen dle GP z p.č. 315/3) a p.č. 315/12 ost. pl. o výměře 6 m2 (oddělen dle GP z p.č. 315/8) v k.ú. Skrchov.
Požadovaná cena
120
Platnost do
2020-05-14
Telefon
956952207
E-mail
daniel.tomana@lesycr.cz
Osoba
Ing. Daniel Tomana
Útvar
ST - OP Dyje
Katastrální území
Skrchov, Skrchov, okres Blansko