Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo dopravy
Popis
Prodej části pozemků p.č. 2053 a p.č. 2055 (dle GP p.č. 2053/2 a p.č. 2055/2) v k.ú. Hodonice.
Požadovaná cena
39000
Platnost do
2020-05-15
Telefon
972235257
E-mail
bogdanovski@szdc.cz
Osoba
Bogdanovski
Útvar
O31
Katastrální území
Hodonice, Hodonice, okres Znojmo