Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o prodej pozemků KN 298/6, ostatní plocha o výměře 1535 m2 a pozemku KN 298/14, lesní pozemek o výměře 442 m2, pozemek vznikl na základě GP č. 156-406/2019 ze dne 13. 12. 2019 z původní KN 298/1. O pozemku KN 298/14 bylo rozhodnuto, že se nejedná o pozemek k plnění funkce lesa. Pozemek KN 298/14 se nachází ve funkční ploše rekreace a sport. Pozemek KN 298/6 se nachází v zastavitelném území ve funkční ploše rekreace a sport.
Požadovaná cena
2411940
Platnost do
2020-05-15
Telefon
956204106
E-mail
kristina.simova@lesycr.cz
Osoba
Kristina Šímová
Útvar
LS Vyšší Brod
Katastrální území
Frydava, Přední Výtoň, okres Český Krumlov