Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemky v k. ú. Svatá Kateřina u Rozvadova, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití pozemku: koryto vodního toku umělé - část pozemku p. č. 755/5 o výměře 40 m2 a část pozemku p. č. 1126/2 o výměře 1108 m2.
Požadovaná cena
39180
Platnost do
2020-05-15
Telefon
956 955 207
E-mail
jindriska.bartova@lesycr.cz
Osoba
Bártová Jindřiška
Útvar
Správa toků - oblast povodí Berounky, Plzeň
Katastrální území
Svatá Kateřina u Rozvadova, Rozvadov, okres Tachov