Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o prodej pozemků - pozemek parc. č. KN 2520/1 o výměře 5 412 m2, s druhem pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace Předmětná nemovitá věc je zapsaná v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Tábor na LV č. 4 pro katastrální území Hvožďany u Bechyně a obec Bechyně. Pozemek parc. č. KN 2572/1 o výměře 4 442 m2, s druhem pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, PUPFL. Pozemek parc. č. KN 2533/9 o výměře 1 503 m2, s druhem pozemku lesní pozemek. Pozemek parc. č. KN 2533/10 o výměře 56 m2, s druhem pozemku lesní pozemek. Předmětné nemovité věci jsou zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Tábor na LV č. 10 pro katastrální území Radětice u Bechyně a obec Radětice. Pozemek parc. č. KN 728/1 o výměře 2 940 m2, s druhem pozemku lesní pozemek. Pozemek parc. č. KN 728/2 o výměře 2 162 m2, s druhem pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda. Pozemek parc. č. KN 728/5 o výměře 131 m2, s druhem pozemku lesní pozemek Předmětné nemovité věci jsou zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Tábor na LV č. 23 pro katastrální území Dobronice u Bechyně a obec Dobronice u Bechyně. Jedná se o pozemky lesních cest.
Požadovaná cena
506737
Platnost do
2020-05-17
Telefon
956197119
E-mail
olga.rybova@lesycr.cz
Osoba
Olga Rybová
Útvar
LS Tábor
Katastrální území
Hvožďany u Bechyně, Bechyně, okres Tábor
Katastrální území
Radětice u Bechyně, Radětice, okres Tábor
Katastrální území
Dobronice u Bechyně, Dobronice u Bechyně, okres Tábor